Zorgcentrum Looiwinkel

Uitgangspunt is een familie te laten ontstaan

Looiwinkel betreft een kleinschalige woonvorm waar bewoners in een ontspannen en huiselijke sfeer kunnen rekenen op 24 uursopvang. Uitgangspunt is een familie te laten ontstaan, waar medewerkers, familie en vrienden gezamenlijk invulling geven aan een zo comfortabel mogelijk verblijf. In de grote gemeenschappelijke ruimte worden tal van dagbestedingsactiviteiten georganiseerd. De overkapping en een grote tuin maken het mogelijk om activiteiten naar buiten te verplaatsen.

Koken is binnen Looiwinkel een gezamenlijke en waardevolle bezigheid. Bewoners genieten van de geur van versgebakken vlaai of stoofvlees die tijdens het eten bereiden de ruimte vult. Binding met de regio is eveneens een belangrijk aspect met het oog op zorg voor mensen met dementie. Wandelen door de omgeving of uitstapjes maken met een bus roept vaak mooie herinneringen op.

Door de kleinschalige opzet is er ruimte voor persoonlijke aandacht. Binnen Looiwinkel zijn we wars van stopwatchpraktijken en zetten desgewenst een extra medewerker in om adequaat tegemoet te komen aan de wensen en zorgbehoeften van de cliënt. Samen met de cliënt, familie en huisarts wordt in kaart gebracht welke zorg nodig is, die we vervolgens faciliteren. Niet omgedraaid. Het is immers van het grootste belang dat cliënten de regie over hun leven houden.


Tijdelijk verblijf of logeren
Wanneer u vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, komt u misschien in aanmerking voor een eerstelijnsverblijf (ELV). Een eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf waarbij u de zorg krijgt die u nodig heeft totdat u weer thuis kunt wonen. Een eerstelijnsverblijf kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer u in het ziekenhuis hebt verbleven of om de mantelzorger te ontlasten.


Een verblijf in een ELV is doorgaans maximaal twaalf weken. Wanneer u binnen deze periode voldoende hersteld bent en het leven weer opgepakt kan worden, gaat u weer lekker terug naar huis.


Wordt uw verblijf vergoed?

Een verblijf in een ELV brengt geen kosten met zich mee en is niet van invloed op de eigen bijdrage. Wel wordt er een beroep gedaan op het eigen risico vanuit de zorgverzekering.

 

Hospice
Hospice Looiwinkel biedt een liefdevol thuis voor ernstig zieke mensen, zodra verzorgen in de eigen vertrouwde omgeving niet (meer) mogelijk is. In een warme, sfeervolle en huiselijke omgeving ontvangen onze gasten 24 uur per dag  mensgerichte zorg door gepassioneerde medewerkers, met ondersteuning van speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. Desgewenst met hulp van partner en/of familie. Onze zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die nog rest én op de kwaliteit van sterven.


Gastvrijheid, respect, veiligheid en aandacht voor de eigen regie van de gast en zijn of haar familie zijn voor medewerkers en vrijwilligers de belangrijkste kenmerken. Zij zorgen ervoor dat optimale aandacht voor de kwaliteit van leven van onze gasten steeds het uitgangspunt van de zorgverlening is.