Looiwinkel

Uitgangspunt is een familie te laten ontstaan

Looiwinkel betreft een kleinschalige woonvorm waar bewoners in een ontspannen en huiselijke sfeer kunnen rekenen op 24 uursopvang. Uitgangspunt is een familie te laten ontstaan, waar medewerkers, familie en vrienden gezamenlijk invulling geven aan een zo comfortabel mogelijk verblijf. In de grote gemeenschappelijke ruimte worden tal van dagbestedingsactiviteiten georganiseerd. De overkapping en een grote tuin maken het mogelijk om activiteiten naar buiten te verplaatsen.

Koken is binnen Looiwinkel een gezamenlijke en waardevolle bezigheid. Bewoners genieten van de geur van versgebakken vlaai of stoofvlees die tijdens het eten bereiden de ruimte vult. Binding met de regio is eveneens een belangrijk aspect met het oog op zorg voor mensen met dementie. Wandelen door de omgeving of uitstapjes maken met een bus roept vaak mooie herinneringen op.

Door de kleinschalige opzet is er ruimte voor persoonlijke aandacht. Binnen Looiwinkel zijn we wars van stopwatchpraktijken en zetten desgewenst een extra medewerker in om adequaat tegemoet te komen aan de wensen en zorgbehoeften van de cliënt. Samen met de cliënt, familie en huisarts wordt in kaart gebracht welke zorg nodig is, die we vervolgens faciliteren. Niet omgedraaid. Het is immers van het grootste belang dat cliënten de regie over hun leven houden.